وبسایت شخصی مهندس رضوی

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران

انواع قرارداد ها با کارفرمایان محترم

قراردادهای ما با شما کارفرمایان محترم به 4 روش می باشد:

1-قرارداد با مصالح:

پس از بازدید از محل پروژه و دیدن نقشه ها و دتایلهای اجرائی آن و نظر کارفرما ،ریز متره مصالح و

جنس آنها در قرارداد نوشته می شود و با توجه به آن تعیین قیمت نهائی انجام می شود که این

قیمت شامل انجام کلیه کارها با مصالح و دستمزد و سود پیمانکار تا اتمام کار می باشد.و تهیه

مصالح مطابق با مصالح ذکر شده در قرارداد به عهده ما خواهد بود. 

2-قرارداد دستمزدی یا بدون مصالح:

در این قرارداد قیمت نهائی با توجه به نقشه های اجرائی داده می شود.البته در این قرارداد فقط

دستمزد عوامل اجرائی اعم از اکیب کارگر-بنا و .... به همراه سود پیمانکار داده میشود.

3-قرارداد پیمان مدیریت یا درصدی:

در این قرارداد ما کلیه عوامل اجرائی و مصالح  و اجرا و نظارت دقیق را انجام می دهیم و طبق

توافق اولیه درصدی از کل قیمت اجرای پروژه به عنوان سود پیمانکار خواهد بود.

4-قرارداد به صورت قیمت معین:

در این قرارداد کلیه عوامل اجرایی و تهیه مصالح به عهده کارفرما می باشد و ما بصورت

مقطعی و نظارت عالیه بر روی آیتم های کاری مانند پیاده نمودن نقشه و فونداسیون -نظارت بر

اجرای اسکلت -راهنمائی و محاسبه خرید مصالح و آهن آلات و ....مشاور شما هستیم و به

صورت توافقی جهت یک پروژه مبلغی تعیین میشود که به صورت مقطعی با توجه به پیشرفت

کار از طرف کارفرما پرداخت می شود

توضیح:در کلیه قراردادها محدودیت زمانی مد نظر می باشدگزارش تخلف
بعدی